Tính toán chi phí của dự án

Thiết kế logo Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Thiết kế logo Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có những sản phẩm đạt OCOP này càng quảng bá rộng rãi hơn. Gia Phạm JSC với thâm niên 17 năm trong ngành thiết kế đồ họa, là đơn vị được lựa chọn để thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu cho Trung tâm. 

3 Phương án thiết kế logo Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng:  5 sao, 4 sao, 3 sao, 2 sao và cuối cùng là 1 sao. Dựa vào tiêu chí phân hạng sản phẩm OCOP kết hợp với những giá trị văn hóa đặc trưng nhất của vùng đất Hà Nội, Thiết kế viên của Gia Phạm sáng tạo nên những mẫu thiết kế logo Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP tinh gọn, dễ nhớ mà vẫn truyền tải trọn ven thông điệp mà chủ đầu tư muốn hướng tới.